G Suite ‑palvelutasosopimus

G Suite ‑palvelutasosopimus. Sovellettavan G Suite ‑sopimuksen (tai sopimuksen aiempien versioiden, jotka koskevat G Suiten käyttöä) (Sopimus) voimassaoloaikana G Suiten kattamien palveluiden verkkoliittymä on toiminnassa ja Asiakkaan käytettävissä vähintään 99,9 % ajasta kaikkina kalenterikuukausina (G Suite ‑palvelutasosopimus). Jos Google ei täytä G Suite ‑palvelutasosopimuksen ehtoja ja jos Asiakas täyttää G Suite ‑palvelutasosopimuksessa mainitut velvoitteensa, asiakas on oikeutettu saamaan alla kuvatun Palveluhyvityksen. Tässä G Suite ‑palvelutasosopimuksessa mainitaan Asiakkaan ainoa ja yksinomainen hyvityskeino siinä tapauksessa, että Google ei pysty täyttämään G Suite ‑palvelutasosopimuksen ehtoja.

Määritelmät. G Suite ‑palvelutasosopimuksessa sovelletaan seuraavia määritelmiä.

 • Katko tarkoittaa verkkotunnuksen kohdalla, että käyttäjävirheprosentti on yli viisi prosenttia. Katko mitataan palvelimen puolen virheprosentin mukaan.
 • G Suiten kattamiin palveluihin kuuluvat Palvelun seuraavat osat: Gmail, Google+, Google Kalenteri, Google Cloud Search, Google Docs, Google Sheets, Google Slides, Google Forms, Google Drive, Google Groups for Business, Google Hangouts- ja Google Talk ‑keskustelujen ja ‑videoiden aloittaminen, Hangouts Chat, Hangouts Meet, Google Keep, Google Sites, Google Jamboard ja Google Holvi. Palveluihin eivät kuulu Gmailin Labs-ominaisuudet, G Suiten Postini‑palvelut, Google Jamboard ‑laitteisto tai Gmail Voice ‑osat.
 • Kuukauden käyttöprosentti tarkoittaa kalenterikuukauden kokonaisminuuttimäärää, josta on vähennetty kalenterikuukauden Katkojen minuuttimäärä, jaettuna kalenterikuukauden minuuttien kokonaismäärällä.
 • "Palvelu" tarkoittaa G Suite ‑palveluja.
 • Palveluhyvitys tarkoittaa seuraavaa:
  Kuukausittaisen käytettävyysajan prosenttiosuus Palvelupäivien kokonaismäärä palvelukauden lopussa (tai palvelupäivien määrää vastaava rahallinen hyvitys kuukausijälkilaskutusasiakkaille) veloituksetta Asiakkaalle
  < 99,9 % - >= 99,0 % 3
  < 99,0 % - >= 95,0 % 7
  < 95,0 % 15

Asiakkaan on pyydettävä Palveluhyvitystä. Saadakseen edellä kuvattuja Palveluhyvityksiä Asiakkaan on ilmoitettava asiasta Googlelle (tai jos Asiakas tilasi Jälleenmyyjältä, Asiakas voi ilmoittaa Jälleenmyyjälle ja Asiakkaan Jälleenmyyjän pitää ilmoittaa Googlelle) kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä, kun Asiakkaan oikeus Palveluhyvitykseen muodostui. Asiakas menettää oikeuden Palveluhyvitykseen, mikäli tätä vaatimusta ei noudateta. Asiakkaat, jotka ovat tilanneet Palveluita Jälleenmyyjältä, saavat soveltuvan Palveluhyvityksen Jälleenmyyjältä Googlen puolesta.

Suurin Palveluhyvitys. Googlen (tai jos Asiakas tilasi Palvelun Jälleenmyyjältä, Jälleenmyyjän Googlen puolesta) Asiakkaalle antaman Palveluhyvityksen yhteenlaskettu enimmäismäärä yhden kalenterikuukauden aikana tapahtuneista Käyttökatkoista ei voi ylittää viittätoista Palvelupäivää, jotka lisätään Palvelun Voimassaolojakson loppuun (tai hyvitetään rahallisesti kuukausilaskutusasiakkaan tilille). Palveluhyvityksiä ei voi vaihtaa tai muuntaa rahalliseksi korvaukseksi paitsi niissä tapauksissa, joissa asiakas käyttää Googlen kuukausilaskutusta.

G Suite ‑palvelutasosopimuksen poikkeukset. G Suite ‑palvelutasosopimusta ei sovelleta palveluihin, jotka nimenomaisesti jätetään tämän G Suite ‑palvelutasosopimuksen ulkopuolelle (kuten tällaisten palveluiden asiakirjoissa todetaan), eikä toimintaongelmiin, (i) jotka ovat syntyneet Sopimuksen Force Majeure ‑osassa kuvatuista tekijöistä tai (ii) jotka johtuvat Asiakkaan tai kolmannen osapuolen laitteista tai molemmista (jotka eivät ole Googlen ensisijaisessa hallinnassa).