G Suiten käyttäjien UKK

Onko sinulla G Suiten käyttöön liittyviä kysymyksiä? Vastaus voi löytyä täältä.

Suodata luokan mukaan

Turvallisuus

Yleisimmät turvallisuutta koskevat kysymykset

Skannataanko tietojani tai käytetäänkö niitä mainostustarkoituksiin?

Googlen kuluttajatuotteissa voidaan näyttää mainoksia, mutta G Suite-, Education- tai Government-ydinpalveluissa ei kerätä, skannata tai käytetä G Suite ‑tietojasi mainostustarkoituksiin eikä niissä näytetä mainoksia. Tietojasi käytetään G Suite ‑palveluiden tarjoamiseen ja järjestelmätukeen, kuten roskapostisuodatukseen, virusten havaitsemiseen, oikeinkirjoituksen tarkistukseen, kapasiteettisuunnitteluun ja liikenteen reitittämiseen. Lisäksi tietojasi käytetään yksittäisten tilien sähköposti- ja tiedostohaun tarjoamiseen.

Yritysten, oppilaitosten ja viranomaisten G Suite ‑tiedot eivät kuulu Googlelle. Esimerkiksi yritysten immateriaalioikeudet, käyttäjien henkilökohtaiset tiedot ja oppilaiden kotitehtävät eivät ole Googlen omaisuutta, eikä se myy niitä kolmansille osapuolille.

Miten Google turvaa tietoni?

Google on ollut alusta asti pilvipohjainen järjestelmä, ja se on perustuksia myöten luotu pienentämään erityisesti pilvijärjestelmiin kohdistuvia uhkia. Eri puolilla maailmaa toimivat yritykset, oppilaitokset ja julkishallinnon organisaatiot voivat hyötyä Googlen tarjoamasta suorituskyvystä ja luotettavuudesta.

Asiakkaat saavat ainutlaatuisia tietoturvaetuja sen infrastruktuurin tekniikoiden, laajuuden ja ketteryyden ansiosta.Googlen laaja palvelinkeskusverkosto koostuu räätälöidyistä palvelimista, joiden tietoturva ja tehokkuus varmistetaan käyttämällä omaa käyttöjärjestelmää. Laitteiden hallinnointi hoidetaan itse, joten mahdollisiin uhkiin voidaan reagoida nopeasti.

Googlella on yli 550 kokopäiväistä tietoturva- ja tietosuoja-asiantuntijaa, joiden joukossa on maailman johtavia tieto-, sovellus- ja verkkoturvallisuusasiantuntijoita. Muiden Googlen tiimien tavoin tietoturva- ja tietosuojatiimi kehittää jatkuvasti uusia innovaatioita ja parantaa tulevaisuuden tietoturvaa niin Googlen miljardin käyttäjän kuin koko internetin hyväksi.

Asiantuntijoiden, edistyneiden tekniikoiden ja infrastruktuurin ketteryyden ainutlaatuisen yhdistelmän ansiosta tietosi ovat turvassa Googlen palvelimilla. Saat lisätietoja G Suiten tietoturvaraportista.

Täyttävätkö Googlen tuotteet varmasti kaikki säännöt ja määräykset, joita minulla on velvollisuus noudattaa?

Google on noudattanut G Suiten suunnittelussa erittäin tiukkoja tietosuoja- ja tietoturvastandardeja, jotka perustuvat alan parhaisiin käytäntöihin. Tämän ansiosta asiakkaat voivat noudattaa sovellettavia lakeja, sääntöjä ja määräyksiä. Google tarjoaa myös vahvoja sopimusperusteisia sitoumuksia, jotka koskevat tietojen omistajuutta ja käyttöä, tietoturvaa, avoimuutta ja vastuullisuutta.

Google käy säännöllisesti läpi useita riippumattoman kolmannen osapuolen tekemiä tarkastuksia. Nämä riippumattomat tarkastajat tarkastavat palvelinkeskusten, infrastruktuurin ja toimintojen valvonnan. Tällaisia tarkastuksia ja standardeja ovat muun muassa seuraavat:

SOC1™ (SSAE-16/ISAE-3402)
SOC2™
SOC3™
ISO27001
ISO 27018:2014
FedRAMP

G Suite noudattaa myös Yhdysvalloissa tiettyjä toimialoja koskevan HIPAA-lain (Health Insurance Portability and Accountability Act) vaatimuksia. G Suite for Education on oppilaitosten kannalta tärkeiden lakien ja asetusten mukainen.

Organisaatiotani koskevat EU:n tietosuojavaatimukset. Voinko käyttää G Suitea?

Kyllä. Googlella on laaja asiakaskunta Euroopassa. Sen asiakkailleen tarjoamat valmiudet ja sopimusperusteiset sitoumukset on suunniteltu erityisesti niin, että asiakkaat voivat noudattaa 29 artiklan mukaisen työryhmän antamia EU:n tietosuojavaatimuksia ja ohjeita. G Suiteen sovelletaan EU:n mallisopimuslausekkeita ja Muutos tietojen käsittelyyn ‑ehtoja. G Suite soveltuu arviointien mukaan myös sellaisten tietojen käsittelyyn, jotka on luokiteltu Ison-Britannian hallituksen tietoturvaperiaatteiden mukaisesti virallisiksi (”OFFICIAL”). (Tämä koskee myös virallisia ja arkaluonteisia ”OFFICIAL-SENSITIVE”-tietoja.)

Miten Google reagoi viranomaisten tietopyyntöihin?

Kun Google vastaa viranomaisten pyyntöihin, sen tärkein periaate on huolehtia Googlen palveluihin tallentamiesi tietojen tietosuojasta ja turvallisuudesta. Pyynnön saatuaan Googlen tiimi selvittää, onko se lakivaatimusten ja Googlen käytäntöjen mukainen. Tietojen luovuttaminen edellyttää, että pyyntö tehdään kirjallisesti, siinä on asianomaisen valtuutetun viranomaisen allekirjoitus ja se perustuu soveltuvaan lakiin. Jos pyyntö on liian laaja, tiimi pyrkii rajaamaan sitä. Saat lisätietoja Googlen Avoimuusraportista.

Salaako Google tietoni?

Asiakkaiden G Suite ‑palveluihin lataamat tai niissä luomat ydintiedot salataan, kun ne eivät ole aktiivisessa tilassa, kuten tässä ohjekeskuksen artikkelissa kuvataan.

Salaus tehdään, kun tiedot kirjoitetaan levylle, eikä asiakkaan tarvitse tehdä mitään. Google salaa tiedot erillisillä salausavaimilla, vaikka tiedot kuuluisivatkin samalle asiakkaalle. Tiedot salataan 128-bittisellä tai vahvemmalla AES-salauksella (Advanced Encryption Standard).

Google salaa G Suite ‑ydintiedot myös silloin, kun niitä siirretään internetin välityksellä asiakkaan ja Googlen välillä tai Googlen palvelinkeskuksesta toiseen. Googlen ja asiakkaiden välillä liikkuvat tiedot salataan käyttämällä HTTPS-yhteyttä ja Perfect forward secrecy (PFS) ‑salausta.

Tallennetaanko samalle palvelimelle useiden asiakkaiden tietoja?

Kyllä, Google tallentaa samaan palvelininfrastruktuuriin useiden asiakkaiden tietoja. Asiakastiedot tallennetaan samalle fyysiselle palvelimelle, mutta tämä ei kuitenkaan vaaranna tietoturvaa. Tietojen tallentaminen samalle palvelimelle mahdollistaa palveluiden korkean saatavuuden ja alhaisen viiveen. Lisäksi sen ansiosta on mahdollista toteuttaa vahvoja, yhtenäisiä ja skaalautuvia tietoturvakäytäntöjä.

G Suite ‑tuotteet ja ‑tallennusjärjestelmä on suunniteltu ja luotu alusta asti niin, että ne mahdollistavat skaalautuvan tietoturvan. Asiakkaiden tietojen käyttöä valvotaan kehittyneillä tietoturvaominaisuuksilla, jotka varmistavat asiakastietojen käyttöoikeuksien tarkan valvonnan. Google luottaa arkkitehtuurinsa turvallisuuteen niin vahvasti, että se tallentaa asiakkaiden tiedot ja omat tietonsa samalla tavalla. Google myös käyttää G Suitea liiketoiminnan harjoittamiseen, aivan kuten asiakkaatkin. Yhtenäiseen järjestelmään tallennetaan kaikkien käyttäjien tiedot, joten tietoihin voidaan soveltaa yhtenäisiä ja skaalautuvia tietoturvakäytäntöjä. Tämä mahdollistaa myös palveluiden korkean saatavuuden ja alhaisen viiveen.

Googlen järjestelmät on suunniteltu niin, ettei tietoihin pääse luvatta käsiksi. Kilpailijasi eivät siis pääse käsiksi omiin tietoihisi, etkä sinä pääse käsiksi heidän tietoihinsa. Saat lisätietoja tietoturvaraportista.

Miten Google estää tietojeni luvattoman käytön?

Googlen käyttäjätietojen suoja on todistetusti erinomainen. Google suojaa tietoja niin ulkopuolisilta tunkeutumisilta kuin sisäisiltä uhiltakin. Ulkopuolisten uhkien hallintaa koskevat menettelyt on dokumentoitu kattavasti täällä. Lisäksi Google rajoittaa ja valvoo tarkasti käyttäjätietojen sisäistä käyttöä. Vain pienellä joukolla työntekijöitä on tietojen käyttöoikeudet. Heitä koskevat tiukat todennusmenetelmät, ja heidän toiminnastaan kerätään yksityiskohtaisia lokitietoja, jotka analysoidaan mahdollisten väärinkäytösten havaitsemiseksi.

Tarvitsenko kolmannen osapuolen työkaluja Googlen palveluissa olevien tietojeni suojaamiseen?

G Suiten sisältämät tietoturvaominaisuudet kattavat useimpien asiakkaiden tarpeet. G Suite Business- ja Enterprise ‑tilauksissa on tietoturvan lisäominaisuuksia, kuten kehittyneet Google Driven tarkastukset ja skaalautuva suojausavainten hallinta. Kaikissa tilauksissa G Suite ‑järjestelmänvalvojat hallitsevat järjestelmän määritystä ja sovelluksia täysin hallintakonsolin yhdestä hallintapaneelista – organisaation koosta riippumatta.

Järjestelmänvalvojat voivat välittömästi ottaa käyttöön kehittyneitä työkaluja, esimerkiksi 2-vaiheisen vahvistuksen ja kertakirjauksen kaltaisia todennusominaisuuksia ja sähköpostin tietoturvakäytäntöjä, kuten TLS-salausprotokollan, tietoresurssien hallinnan (IRM) ja DLP:n.

Olemme luoneet yhteistyökumppaneiden kauppapaikan ominaisuuksien laajentamista varten niille asiakkaille, joilla on erityisiä, G Suiten sisältämät työkalut ylittäviä tarpeita.

Onko G Suite FedRAMP-vaatimusten mukainen?

Kyllä. G Suite, G Suite for Education, G Suite for Nonprofits, G Suite for Government ja Google App Engine ovat saaneet Yhdysvaltojen liittovaltion viranomaisilta FedRAMP-toimintavaltuutuksen (FIPS 199:n Moderate-taso), , kuten henkilökohtaiset tunnistetiedot (Personally Identifiable Information, PII) ja valvottu luokittelematon tieto (Controlled Unclassified Information, CUI).

FedRAMP (Federal Risk and Authorization Management Program) on pilvipalveluiden tietoturvan vaatimustenmukaisuutta koskeva standardi, jonka noudattamista edellytetään Yhdysvaltojen liittovaltion viranomaisilta. Ohjelma koskee kaikkia viranomaisia, ja sen ansiosta he voivat hyödyntää standardoituja tietoturvaa, valtuutuksia ja valvontaa koskevia menettelytapoja, kun he ottavat käyttöön pilvipohjaista teknologiaa.

Millä Googlen palveluilla on ISO 27001 ‑sertifiointi?

ISO 27001 ‑sertifiointi on seuraavilla tuotteilla ja palveluilla: G Suite, mukaan lukien G Suite for Education, sekä Google Cloud Platform, Google+, Google Now, Google Analytics ja Analytics Premium.

ISO 27001 on laajalti tunnustettu ja kansainvälisesti hyväksytty itsenäinen tietoturvastandardi. Sertifioinnin ansiosta asiakkaat voivat olla varmoja siitä, että Google on sitoutunut luotettavan ISMS (Information Security Management System) ‑järjestelmän jatkuvaan kehittämiseen ja ylläpitoon ja että itsenäinen kolmannen osapuolen tarkastaja tarkastaa ja sertifioi järjestelmän säännöllisesti. Voit lukea ISO 27001 ‑sertifikaatin täällä.

Lisäksi Google käy läpi useita riippumattomia kolmannen osapuolen tarkastuksia, koska se haluaa lisätä avoimuutta ja asiakkaiden luottamusta sen tietoturvakäytäntöihin. Yhteenveto tarkastuksista on sertifiointeja koskevassa julkaisussa.

Takaisin alkuun

Yleisimmät turvallisuutta koskevat kysymykset

Skannataanko tietojani tai käytetäänkö niitä mainostustarkoituksiin?

Googlen kuluttajatuotteissa voidaan näyttää mainoksia, mutta G Suite-, Education- tai Government-ydinpalveluissa ei kerätä, skannata tai käytetä G Suite ‑tietojasi mainostustarkoituksiin eikä niissä näytetä mainoksia. Tietojasi käytetään G Suite ‑palveluiden tarjoamiseen ja järjestelmätukeen, kuten roskapostisuodatukseen, virusten havaitsemiseen, oikeinkirjoituksen tarkistukseen, kapasiteettisuunnitteluun ja liikenteen reitittämiseen. Lisäksi tietojasi käytetään yksittäisten tilien sähköposti- ja tiedostohaun tarjoamiseen.

Yritysten, oppilaitosten ja viranomaisten G Suite ‑tiedot eivät kuulu Googlelle. Esimerkiksi yritysten immateriaalioikeudet, käyttäjien henkilökohtaiset tiedot ja oppilaiden kotitehtävät eivät ole Googlen omaisuutta, eikä se myy niitä kolmansille osapuolille.

Miten Google turvaa tietoni?

Google on ollut alusta asti pilvipohjainen järjestelmä, ja se on perustuksia myöten luotu pienentämään erityisesti pilvijärjestelmiin kohdistuvia uhkia. Eri puolilla maailmaa toimivat yritykset, oppilaitokset ja julkishallinnon organisaatiot voivat hyötyä Googlen tarjoamasta suorituskyvystä ja luotettavuudesta.

Asiakkaat saavat ainutlaatuisia tietoturvaetuja sen infrastruktuurin tekniikoiden, laajuuden ja ketteryyden ansiosta.Googlen laaja palvelinkeskusverkosto koostuu räätälöidyistä palvelimista, joiden tietoturva ja tehokkuus varmistetaan käyttämällä omaa käyttöjärjestelmää. Laitteiden hallinnointi hoidetaan itse, joten mahdollisiin uhkiin voidaan reagoida nopeasti.

Googlella on yli 550 kokopäiväistä tietoturva- ja tietosuoja-asiantuntijaa, joiden joukossa on maailman johtavia tieto-, sovellus- ja verkkoturvallisuusasiantuntijoita. Muiden Googlen tiimien tavoin tietoturva- ja tietosuojatiimi kehittää jatkuvasti uusia innovaatioita ja parantaa tulevaisuuden tietoturvaa niin Googlen miljardin käyttäjän kuin koko internetin hyväksi.

Asiantuntijoiden, edistyneiden tekniikoiden ja infrastruktuurin ketteryyden ainutlaatuisen yhdistelmän ansiosta tietosi ovat turvassa Googlen palvelimilla. Saat lisätietoja G Suiten tietoturvaraportista.

Täyttävätkö Googlen tuotteet varmasti kaikki säännöt ja määräykset, joita minulla on velvollisuus noudattaa?

Google on noudattanut G Suiten suunnittelussa erittäin tiukkoja tietosuoja- ja tietoturvastandardeja, jotka perustuvat alan parhaisiin käytäntöihin. Tämän ansiosta asiakkaat voivat noudattaa sovellettavia lakeja, sääntöjä ja määräyksiä. Google tarjoaa myös vahvoja sopimusperusteisia sitoumuksia, jotka koskevat tietojen omistajuutta ja käyttöä, tietoturvaa, avoimuutta ja vastuullisuutta.

Google käy säännöllisesti läpi useita riippumattoman kolmannen osapuolen tekemiä tarkastuksia. Nämä riippumattomat tarkastajat tarkastavat palvelinkeskusten, infrastruktuurin ja toimintojen valvonnan. Tällaisia tarkastuksia ja standardeja ovat muun muassa seuraavat:

SOC1™ (SSAE-16/ISAE-3402)
SOC2™
SOC3™
ISO27001
ISO 27018:2014
FedRAMP

G Suite noudattaa myös Yhdysvalloissa tiettyjä toimialoja koskevan HIPAA-lain (Health Insurance Portability and Accountability Act) vaatimuksia. G Suite for Education on oppilaitosten kannalta tärkeiden lakien ja asetusten mukainen.

Organisaatiotani koskevat EU:n tietosuojavaatimukset. Voinko käyttää G Suitea?

Kyllä. Googlella on laaja asiakaskunta Euroopassa. Sen asiakkailleen tarjoamat valmiudet ja sopimusperusteiset sitoumukset on suunniteltu erityisesti niin, että asiakkaat voivat noudattaa 29 artiklan mukaisen työryhmän antamia EU:n tietosuojavaatimuksia ja ohjeita. G Suiteen sovelletaan EU:n mallisopimuslausekkeita ja Muutos tietojen käsittelyyn ‑ehtoja. G Suite soveltuu arviointien mukaan myös sellaisten tietojen käsittelyyn, jotka on luokiteltu Ison-Britannian hallituksen tietoturvaperiaatteiden mukaisesti virallisiksi (”OFFICIAL”). (Tämä koskee myös virallisia ja arkaluonteisia ”OFFICIAL-SENSITIVE”-tietoja.)

Miten Google reagoi viranomaisten tietopyyntöihin?

Kun Google vastaa viranomaisten pyyntöihin, sen tärkein periaate on huolehtia Googlen palveluihin tallentamiesi tietojen tietosuojasta ja turvallisuudesta. Pyynnön saatuaan Googlen tiimi selvittää, onko se lakivaatimusten ja Googlen käytäntöjen mukainen. Tietojen luovuttaminen edellyttää, että pyyntö tehdään kirjallisesti, siinä on asianomaisen valtuutetun viranomaisen allekirjoitus ja se perustuu soveltuvaan lakiin. Jos pyyntö on liian laaja, tiimi pyrkii rajaamaan sitä. Saat lisätietoja Googlen Avoimuusraportista.

Salaako Google tietoni?

Asiakkaiden G Suite ‑palveluihin lataamat tai niissä luomat ydintiedot salataan, kun ne eivät ole aktiivisessa tilassa, kuten tässä ohjekeskuksen artikkelissa kuvataan.

Salaus tehdään, kun tiedot kirjoitetaan levylle, eikä asiakkaan tarvitse tehdä mitään. Google salaa tiedot erillisillä salausavaimilla, vaikka tiedot kuuluisivatkin samalle asiakkaalle. Tiedot salataan 128-bittisellä tai vahvemmalla AES-salauksella (Advanced Encryption Standard).

Google salaa G Suite ‑ydintiedot myös silloin, kun niitä siirretään internetin välityksellä asiakkaan ja Googlen välillä tai Googlen palvelinkeskuksesta toiseen. Googlen ja asiakkaiden välillä liikkuvat tiedot salataan käyttämällä HTTPS-yhteyttä ja Perfect forward secrecy (PFS) ‑salausta.

Tallennetaanko samalle palvelimelle useiden asiakkaiden tietoja?

Kyllä, Google tallentaa samaan palvelininfrastruktuuriin useiden asiakkaiden tietoja. Asiakastiedot tallennetaan samalle fyysiselle palvelimelle, mutta tämä ei kuitenkaan vaaranna tietoturvaa. Tietojen tallentaminen samalle palvelimelle mahdollistaa palveluiden korkean saatavuuden ja alhaisen viiveen. Lisäksi sen ansiosta on mahdollista toteuttaa vahvoja, yhtenäisiä ja skaalautuvia tietoturvakäytäntöjä.

G Suite ‑tuotteet ja ‑tallennusjärjestelmä on suunniteltu ja luotu alusta asti niin, että ne mahdollistavat skaalautuvan tietoturvan. Asiakkaiden tietojen käyttöä valvotaan kehittyneillä tietoturvaominaisuuksilla, jotka varmistavat asiakastietojen käyttöoikeuksien tarkan valvonnan. Google luottaa arkkitehtuurinsa turvallisuuteen niin vahvasti, että se tallentaa asiakkaiden tiedot ja omat tietonsa samalla tavalla. Google myös käyttää G Suitea liiketoiminnan harjoittamiseen, aivan kuten asiakkaatkin. Yhtenäiseen järjestelmään tallennetaan kaikkien käyttäjien tiedot, joten tietoihin voidaan soveltaa yhtenäisiä ja skaalautuvia tietoturvakäytäntöjä. Tämä mahdollistaa myös palveluiden korkean saatavuuden ja alhaisen viiveen.

Googlen järjestelmät on suunniteltu niin, ettei tietoihin pääse luvatta käsiksi. Kilpailijasi eivät siis pääse käsiksi omiin tietoihisi, etkä sinä pääse käsiksi heidän tietoihinsa. Saat lisätietoja tietoturvaraportista.

Miten Google estää tietojeni luvattoman käytön?

Googlen käyttäjätietojen suoja on todistetusti erinomainen. Google suojaa tietoja niin ulkopuolisilta tunkeutumisilta kuin sisäisiltä uhiltakin. Ulkopuolisten uhkien hallintaa koskevat menettelyt on dokumentoitu kattavasti täällä. Lisäksi Google rajoittaa ja valvoo tarkasti käyttäjätietojen sisäistä käyttöä. Vain pienellä joukolla työntekijöitä on tietojen käyttöoikeudet. Heitä koskevat tiukat todennusmenetelmät, ja heidän toiminnastaan kerätään yksityiskohtaisia lokitietoja, jotka analysoidaan mahdollisten väärinkäytösten havaitsemiseksi.

Tarvitsenko kolmannen osapuolen työkaluja Googlen palveluissa olevien tietojeni suojaamiseen?

G Suiten sisältämät tietoturvaominaisuudet kattavat useimpien asiakkaiden tarpeet. G Suite Business- ja Enterprise ‑tilauksissa on tietoturvan lisäominaisuuksia, kuten kehittyneet Google Driven tarkastukset ja skaalautuva suojausavainten hallinta. Kaikissa tilauksissa G Suite ‑järjestelmänvalvojat hallitsevat järjestelmän määritystä ja sovelluksia täysin hallintakonsolin yhdestä hallintapaneelista – organisaation koosta riippumatta.

Järjestelmänvalvojat voivat välittömästi ottaa käyttöön kehittyneitä työkaluja, esimerkiksi 2-vaiheisen vahvistuksen ja kertakirjauksen kaltaisia todennusominaisuuksia ja sähköpostin tietoturvakäytäntöjä, kuten TLS-salausprotokollan, tietoresurssien hallinnan (IRM) ja DLP:n.

Olemme luoneet yhteistyökumppaneiden kauppapaikan ominaisuuksien laajentamista varten niille asiakkaille, joilla on erityisiä, G Suiten sisältämät työkalut ylittäviä tarpeita.

Onko G Suite FedRAMP-vaatimusten mukainen?

Kyllä. G Suite, G Suite for Education, G Suite for Nonprofits, G Suite for Government ja Google App Engine ovat saaneet Yhdysvaltojen liittovaltion viranomaisilta FedRAMP-toimintavaltuutuksen (FIPS 199:n Moderate-taso), , kuten henkilökohtaiset tunnistetiedot (Personally Identifiable Information, PII) ja valvottu luokittelematon tieto (Controlled Unclassified Information, CUI).

FedRAMP (Federal Risk and Authorization Management Program) on pilvipalveluiden tietoturvan vaatimustenmukaisuutta koskeva standardi, jonka noudattamista edellytetään Yhdysvaltojen liittovaltion viranomaisilta. Ohjelma koskee kaikkia viranomaisia, ja sen ansiosta he voivat hyödyntää standardoituja tietoturvaa, valtuutuksia ja valvontaa koskevia menettelytapoja, kun he ottavat käyttöön pilvipohjaista teknologiaa.

Millä Googlen palveluilla on ISO 27001 ‑sertifiointi?

ISO 27001 ‑sertifiointi on seuraavilla tuotteilla ja palveluilla: G Suite, mukaan lukien G Suite for Education, sekä Google Cloud Platform, Google+, Google Now, Google Analytics ja Analytics Premium.

ISO 27001 on laajalti tunnustettu ja kansainvälisesti hyväksytty itsenäinen tietoturvastandardi. Sertifioinnin ansiosta asiakkaat voivat olla varmoja siitä, että Google on sitoutunut luotettavan ISMS (Information Security Management System) ‑järjestelmän jatkuvaan kehittämiseen ja ylläpitoon ja että itsenäinen kolmannen osapuolen tarkastaja tarkastaa ja sertifioi järjestelmän säännöllisesti. Voit lukea ISO 27001 ‑sertifikaatin täällä.

Lisäksi Google käy läpi useita riippumattomia kolmannen osapuolen tarkastuksia, koska se haluaa lisätä avoimuutta ja asiakkaiden luottamusta sen tietoturvakäytäntöihin. Yhteenveto tarkastuksista on sertifiointeja koskevassa julkaisussa.

Vielä kysyttävää?

Ota yhteyttä myyntiin